HALMSTAD KONSTNÄRSKLUBB

Halmstad Konstnärsklubb

Presentation

Historik

Register

Ansök

HALMSTAD KONSTNÄRSKLUBB - VILKA ÄR VI?

 

Halmstad Konstnärsklubb är en sammanslutning av konstnärer, bosatta och verksamma i Halmstad. 2012 kunde klubben fira 50 år och den har i dag ett

40-tal medlemmar.

 

Vi har tillsammans en bred erfarenhet av att arbeta med olika konstnärliga uttrycksmedel så som skulptur, måleri, grafik, teckning, textil, foto, video, installation och performance.

Flera av oss arbetar även med pedagogiska projekt, workshops och kurser.

Konstnärsklubbens medlemmar har deltagit och deltar i kommunala och regionala konstprojekt, som vid Halmstads 700-årsfirande 2007, Kulturnatten och Konstliv Halland.

Klubben har också årligen arrangerat grupputställningar, senast på Halmstads Konsthall under åren 2006 – 2012.

 

Flera konstnärliga gestaltningsuppdrag i offentlig miljö, i Halmstad och på andra orter i Sverige, är utförda av medlemmar i Halmstad Konstnärsklubb.

Medlemmar finns representerade i regionala och kommunala konstsamlingar i Sverige, liksom hos Statens Konstråd, Nationalmuseum och Moderna Muséet med flera muséer samt även internationellt.

 

Några av medlemmarna har förärats Halmstad Kommuns kulturpris, region Hallands Kulturstipendium och Hallands Konstförenings stipendier.

Som konstnärer är vi tränade att se vår omvärld ur olika vinklar och perspektiv. Vi är vana att vända upp och ner på vad som hamnar i vårt synfält, vana att pröva nya, oväntade lösningar i de mest skilda sammanhang som rör miljöer och människor.

 

Vi är öppna för samarbeten där vi t ex kan fungera som bollplank, inspiratörer och igångsättare. Vi kan bidra med kreativa impulser och färgstarka förslag för förnyelse av miljöer, förhållningssätt i arbetsgrupper och sätt att se på konst och formgivning.

För närmare presentation av enskilda konstnärer se länkar eller Konst i Hallands hemsida: www.konstihalland.se