HALMSTAD KONSTNÄRSKLUBB

Halmstad Konstnärsklubb

Presentation

Historik

Register

Ansök

HISTORIK AV HALMSTAD KONSTNÄRSKLUBB

 

Början till Halmstad Konstnärsklubb fanns redan på 50-talet. Konstnärligt var det för oss yngre en mycket kärv tid. Konstlivet här i staden dominerades helt av Halmstadgruppen och vi yngre konstnärer hade stora svårigheter att accepteras av publiken. Vi slöt oss samman i en löst hopfogad förening utan stadgar, styrelse eller namn. Några protokoll fördes aldrig.

 

1962 bildades så officiellt Halmstad Konstnärsklubb. Orsaken till att vi konstituerade oss med styrelse och stadgar var att vi blev erbjudna att överta Galleri Gi på Klammerdammsgatan som sedan döptes till Blå Huset. Det blev ett tiotal medlemmar i klubben och till vår förste ord-förande valdes Björn Rosendal.

 

Klubben kunde år 2012 fira sitt 50-årsjubileum.

 

Verksamheten tog ny fart när en kulturnämnd bildades 1967. Den förste ordförande, Tryggve Karlsson, ville ha en förhandlingspartner inom konstområdet. Klubbarbetet som vilat i några år sköt åter fart, och idag lever fortfarandet samarbetet mellan Kulturnämnden och Konstnärs-klubben kvar.

 

Det första synliga beviset var en sommarutställning i Rådhusfoajén 1967. Första julutställningen i nya Stadsgalleriet ägde rum 1970 på Storgatan. Julutställningen har sedan blivit en tradition som fortfarande lever kvar.

 

Konstnärsklubben har också arrangerat återkommande temautställningar på Hallands Museum: ”Konstnärer vid Hallandskust” 1970,

 

”Industribilder” 1972, rönte stor uppmärksamhet i olika tidningar, bl. a i Metallarbetaren. Utställningen visades också på museerna i Eskilstuna och Norrköping.

 

”Mat” kom fyra år senare 1976, blev mycket uppskattad inte bara här i Halmstad. Utställningen visades också på ”Majnabbe” i Göteborg och på Borås Konstmuseum.

 

Nästa utställning var 1980 ”Impulser och skisser” fram till färdiga verk. Här ställde konstnärerna upp och besvarade frågor om sina arbeten.

 

Konst på papper 1984 ”Med och på papper”, denna utställning visades också på Museet i Varberg.

 

Nästa temautställning ägde rum 1988 och kallades ”Kvintessenser” d v s det väsentliga, det bästa.

 

”Halmstad” en utställning 1993 där utgångspunkten var Norre Port.

 

De två senaste utställningarna: ”Bokverk” i samband med invigningen av Nya biblioteket och stadsgalleriet 2006. ”Konstflaggorna” i centrala Halmstad i samband med 700-årsjubileet 2007.

 

Konstlivet i Halmstad hade säkerligen varit åtskilligt fattigare utan Halmstad Konstnärsklubb.

 

Konstnärer som är bosatta i kommunen är välkomna att söka medlemskap i klubben.

 

 

 

Jan Åberg 2012

 

Källa delvis: Olle Agnell och Lars Hallberg

 

 

Medlemmar i starten 1962

 

Olle Agnell

 

Bernard Andersson

 

Hans Fagerström

 

Gudrun Ourghen-Lundgren

 

Waldemar Lorentzon

 

Axel Olsson

 

Björn Rosendal

 

Hardy Stridh

 

Gustaf Skoglund

 

Josef Schibli