HALMSTAD KONSTNÄRSKLUBB

Halmstad Konstnärsklubb

Presentation

Historik

Register

Ansök

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

 

Konstnärer som bor i Halmstad Kommun är välkomna att ansöka om medlemskap i klubben, antingen vid årsmötet i mars eller på höstmötet i okt/nov.

 

 

Sista inlämningsdag för bilder är:

 

Till Höstmötet 2022, den 29 September

Till Årsmötet 2023, den 20 Januari

 

 

Urvalet görs i två steg:

 

Steg 1: Skicka 10 representativa bilder på verk samt övriga handlingar som cv, länkar etc, digitalt till ordföranden (se aktuell ordförande under fliken "Halmstad Konstnärsklubb" här ovan). All form av konst mottages via  bilder/filer, så som målningar, skulptur, objekt, video, ljud, text, off. konst etc.

Bildfiler som skickas in ska vara i jpeg-format, max ha 1500px på längsta sidan samt hållas under 1,5Mb/bild/fil. Vid andra typer av konst, så som video, ljud mm, kontakta ordförande om lämplig överföring.
Medlemmarna röstar digitalt ja/nej.

 

Steg 2: De ansökande som fått minst 50% ja-röster ska sedan lämna in tre av sina verk i fysisk form till årsmötet/höstmötet.

Där sker den slutliga antagningsprocessen i enlighet med stadgarna.

Därtill önskas en kort text om varför de ansöker samt vilka förväntningar som denne har på medlemskapet.

Aktuell dag för ovanstående möten meddelas av Ordföranden efter mottagen ansökan/bilder.

 

Medverkande medlemmar på mötet tar beslut genom sluten omröstning och enkel majoritet.

 

Verken lämnas och hämtas enligt överenskommelse med ordförande.

 

 

Beslut meddelas efter resp. möte av ordförnaden samt information om avhämtning av lämnade verk.